Perustiedot

01.01.2020

Ayurveda (ayur + veda) tarkoittaa elämän tiede/elämisen taito.

Ayurveda on vanhin luontaislääketiede - yli 3000 vuotta vanha. Se kattaa elämän kaikki alueet. Kiinnostuksen kohteet ovat elämän laatu ja itsensä toteuttaminen. Ayurvedan lähestymistapa perustuu holistiseen näkemykseen kehon-mielen-sielun yhteistoiminnasta, sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Fyysinen ja henkinen elämä nähdään saman kolikon kahtena eri puolena.

Lähestymistapa ja peruskonsepti

Ayurveda on käytännöllinen opas, joka perustuu samkhya-filosofiaan eli totuuden tiedostamiseen/tietämiseen.

Samkhyan mukaan elämän perustana on tietoisuus - itsestään, maailmasta, elämästä, jne. Tavoitteena on totuuden ymmärtäminen.

Intian buddhalaiset lähetyssaarnaajat ovat levittäneet Ayurvedan menetelmät muihin maihin - esim. Kiinaan, Tiibetiin, Kreikkaan, jne. Kiinalaisen lääketieteen 5:n elementin teoria perustuu Ayurvedan katsomuksiin. Tiibetiläinen lääketiede on yhdistelmä Ayurvedan menetelmiä ja paikallisten parantajien vaikutteita. Myös osa Hippocraten opetuksista perustuu Ayurvedan periaatteisiin.

Ayurvedassa kaikki olemassa oleva kuvaillaan viidellä elementillä: tila/eetteri, ilma/tuuli, tuli, vesi ja maa. Kun elementit yhdistetään pareittain, syntyvät 3 struktuuria: tila & ilma, tuli & vesi, maa & vesi (vata-, pitta-, kapha-dosha).

Elementtien lyhyt kuvaus:

Tila (eetteri, avaruus) - kenttä, jossa universaali elämä tapahtuu.

Ilma (tuuli) - aineen kaasumainen olotila.

Tuli - energia, joka muuntaa kiinteän aineen nestemäiseksi tai kaasumaiseksi.

Vesi - aineen nestemäinen olotila.

Maa - aineen kiinteä olotila.