Ayurveda - Elämän Tiede

29.07.2020

Ayurvedan avulla opit luomaan elämäntyyli, joka sopii sinulle ja palvelee sinua. Luot elämääsi systemaattisesti ja tietoisesti, ymmärrät milloin mennä kohti jotakin ja milloin kääntyä pois ja tiedät, mitä oman näköisen elämän luominen tarkoittaa juuri sinulle. Opit kuinka olet, mitkä ovat ainutlaatuiset lahjasi ja pysyt linjassa sen kanssa mitä haluat elämäsi olevan. 

Kaikkea maailmassa ja kehossa pitää yhdessä näkymätön voima, jonka kaikkein pienin osa muodostuu peruselementeistä. Vedojen mukaan universaali voima on kolmen energian yhdistelmä: prana/qi, jyothy/valo ja prema/rakkaus. Ayurvedassa niitä kutsutaan vata, pitta ja kapha. Kaphalla on veden voima, joka on solun luoja. Pittalla on tulen voima, jonka päätehtävä on solun säilyttäminen. Vatalla on ilman voima, joka voi tuhota solut, jonka jälkeen Kapha voi luoda uusia soluja.  

Elementit ja Doshat

Ayurvedassa kaikki olemassa oleva kuvaillaan viidellä elementillä (tila, ilma, tuli, vesi ja maa), jotka vaikuttavat elämään ja maailmaan kokonaisvaltaisesti.

Kun elementit yhdistetään pareittain, syntyvät 3 perus-struktuuria tai doshaa: Vata (tila & ilma), Pitta (tuli & vesi), Kapha (maa & vesi).

Elementti-teorian näkökulmasta elementtien ominaisuudet vaikuttavat kaikkeen ja kaikkiin.

Elementit liikkuvat hienoimmasta karkeimpaan. Elementtien pääominaisuudet:

  • Tila/eetteri - avaruus, rajattomuus, kenttä, jossa universaali elämä tapahtuu.
  • Ilma/tuuli - liikkuvuus, aineen kaasumainen olotila.
  • Tuli - muunnos, transformaatio, energia, joka muuntaa kiinteän aineen nestemäiseksi tai kaasumaiseksi.
  • Vesi - aineen nestemäinen olotila, virtaus.
  • Maa - aineen kiinteä olotila, vakaus.

Elementtien ominaisuuksien näkökulmasta voidaan sanoa, että Vata-doshan olennaisia piirteitä ovat aktivisuus ja liikkuvuus; Pitta-doshan muunnos ja muutos; Kapha-doshan jatkuvuus ja koheesio.

Ollakseen terve ja onnellinen ihminen tarvitsee jokaisen doshan energiaa. Vata ilman Kaphaa on kaaos. Kapha ilman Vataa on toimettomuus. Pitta ilman Kaphaa johtaisi "ylikuumenemiseen".

Vata: Pranan luonnollinen olomuoto on ilma ja sen voima on tuuli. Ilma (hengitys) pitää yllä elämää.  

Pitta: Valon lähde luonnossa on aurinko. Sen voima on lämpö. Valo ja lämpö ovat välttämättömiä elämän säilymiselle.  

Kapha: Rakkauden muoto luonnossa on vesi. Sen lähde on sade, joka auttaa luontoa luomaan uutta elämää.